De nieuwe raadsinformatiebrief corona is verschenen. 

Regelmatig informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken rondom corona in Kerkrade. De elfde editie is verschenen en is te lezen via ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs