Portretfoto Dion Schneider

Wethouder Schneider is maandag 22 november benoemd en geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Simpelveld.

Omdat de gemeenteraadsverkiezingen al over enkele maanden (maart 2022) zullen plaatsvinden, heeft de VVD niet gekozen voor een vervanger vanuit de fractie doch blijft onderdeel uitmaken van de coalitie.
De taken zullen binnen het college als volgt worden verdeeld:

Wethouder Bejas zal de taken verkeer & vervoer en milieu en afval voor zijn rekening nemen en wethouder Wiermans zal de portefeuille-onderdelen Economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt en Duurzaamheid overnemen.