Gemeentearchief Kerkrade stelt archieftoegangen van archieven en nadere toegangen op een groot aantal genealogische bronnen, afkomstig van en betrekking hebbend op de gemeente Kerkrade en voormalige gemeente Eygelshoven als 'open data' beschikbaar op haar website. Het beschikbaar stellen van deze 'open data' door gemeentearchief Kerkrade gebeurt ingevolge de ‘Wet hergebruik van overheidsinformatie’ (Who) van 24 juni 2015.

  Wat is open data?

  Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die is bekostigd uit publieke middelen en is ontstaan uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat deze eenvoudig hergebruikt kunnen worden.

  Voorwaarden aan open data

  Gemeentearchief Kerkrade stelt open data beschikbaar onder een Creative Commons licentie. Het betreft licentie CC BY-SA 4.0(externe link). Dit betekent:

  • Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • GelijkDelen: als u het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet u het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

  Welke gegevens zijn beschikbaar als open data?

  • Burgerlijke stand gemeente Kerkrade en (voormalige) gemeente Eygelshoven
  • Collectie bidprentjes
  • Diverse inventarissen

  De open data van Gemeentearchief Kerkrade zijn een werk in uitvoering. Andere collecties en gegevens zullen in de nabije toekomst ook als open data worden aangeboden. Deze zullen dan ook op deze pagina toegevoegd worden. De open data zijn bovendien aan verandering onderhevig door uitbreiding van de collectie of de verbetering van gemelde fouten. Na verwerking worden de nieuwe records opgenomen in de aangeboden open data bestanden.

  Downloaden van open data

  Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaard XML:

  Op onze open data downloadpagina kunt u de data sets downloaden.

  Download data sets(externe link)

  Verwante informatie