Verkiezing Gemeenteraad 2022

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN EN DAG VAN DE KANDIDAATSTELLING


De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade maakt het volgende bekend:

 1. Van maandag 3 januari 2022 tot en met maandag 31 januari 2022 kunnen kiezers ondersteuningsverklaringen afleggen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Markt 33.
 2. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade plaatsvinden.
 3. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Markt 33, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 4. De benodigde formulieren voor
  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  • de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
 5. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 225,00 euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL49BNGH0285004484 ten name van de gemeente Kerkrade o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling en partijnaam, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.De waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 2022 op de rekening staan.


De voorzitter voornoemd,

Petra Dassen-Housen