De Kiesraad levert in december 2021 weer de applicatie “ondersteunende software verkiezingen” (OSV) voor partijen. Deze software ondersteund de partijen bij het opstellen van de kandidatenlijsten en het aanmaken van de verschillende bijbehorende modellen. Houd de webpagina van de Kiesraad(externe link) in de gaten. Op deze pagina kunt u de software downloaden zodra deze beschikbaar wordt gesteld.

Let op! Het gaat hier slechts om ondersteunende software: het papieren proces is en blijft leidend bij de besluitvorming van het Centraal Stembureau.
 

Wijze van vermelding van kandidaten op de lijst

Voor de wijze van vermelding van kandidaten op de kandidatenlijsten geven de artikelen H 2 en R 2 van het Kiesbesluit diverse voorwaarden, waaronder:

  • a.    De kandidaat wordt achtereenvolgens vermeld met achternaam alle voorletters, ge-boortedatum en gemeente of woonplaats, zoals deze blijken uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • b.    Achter elke voorletter volgt een punt (‘.’).
  • c.    Iedere afzonderlijke voornaam wordt tot één voorletter afgekort. Dus de voornaam “Theo” wordt “T” en niet “Th.”; Willem-Alexander (met streepje) wordt “W.” en niet “W.A.”; en Willem Alexander (zonder streepje) wordt “W.A.” en niet “W”.
  • d.    Voorvoegsels bij de achternaam worden vóór de achternaam vermeld en met kleine letters geschreven, tenzij uit de BRP blijkt dat het voorvoegsel inderdaad met een hoofdletter hoort.
  • e.    Nadere aanduiding van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam worden toegevoegd. Onder deze nadere aanduidingen worden uitsluitend de aanduidingen sr. en jr. en afkortingen van patroniemen verstaan.
  • f.    Adellijke titels en predicaten worden als onderdeel van de achternaam beschouwd en kunnen als zodanig vóór de achternaam op de kandidatenlijst worden vermeld. Daarbij worden adellijke titels voluit geschreven en worden predicaten afgekort.
  • g.    Academische titels en militaire rangen worden niet vermeld; zoals professor, mr. of ko-lonel.
  • h.    Aan de vermelding van een woonplaats buiten Nederland wordt tussen haakjes de tweeletterige landcode toegevoegd, zoals deze blijkt uit ISO-norm 3166.
  • i.    Kennelijke verschrijvingen van ondergeschikt belang worden tijdens het onderzoek van de lijsten ambtshalve door het Centraal stembureau aangepast.

We verwijzen graag naar de Beleidsregel Kiesraad vermelding kandidaten op kandidatenlijst (externe link)