De gemeenteraad heeft de Nota Bodembeheer gemeente Kerkrade op 30 maart 2016 vastgesteld.

Het college van B&W heeft de ‘PFAS-aanvulling Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade’ op 22-09-2020 vastgesteld.

Inleiding

In 2008 is het landelijke Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Dit besluit ziet toe op het gebruik van grond en bouwstoffen. Het Besluit bodemkwaliteit geeft de lokale overheden ruimte om gebiedsspecifiek bodembeleid te maken.

Nota Bodembeheer gemeente Kerkrade

De Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade en de bijbehorende nieuwe bodemkwaliteitskaart zijn  een uitwerking van nieuw gebiedsspecifiek bodembeleid binnen de kaders die de rijksoverheid daarvoor geeft. De gemeenteraad heeft de Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade op 30 maart 2016 vastgesteld.

PFAS-aanvulling Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade

Het college van B&W heeft de ‘PFAS-aanvulling Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade’ op 22-09-2020 vastgesteld.

Bodemkwaliteitskaart

Het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is een verplicht onderdeel in het gebiedsspecifieke bodembeleid. De kaart maakt inzichtelijk welke kwaliteit de bodem nu heeft (de ontgravingskaart) en welke eisen worden gesteld aan het toepassen van een partij grond (de toepassingskaart). De ontgravings- en toepassingskaart zijn onderdeel van de Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade.

Als u grond gaat toepassen, is hier meestal een melding voor nodig. Deze melding moet via de website van het Meldpunt bodemkwaliteit (externe link) worden gedaan. Op deze site kunt u onder andere de "Brochure Meldingsverplichtingen grond, bagger en bouwstoffen" downloaden en doorklikken naar "Veel gestelde vragen over het meldpunt".

In de ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS’ is een toepassingskaart met betrekking op PFAS opgenomen.

Meer informatie

U kunt bij de specialist bodem van de afdeling Milieu en Bouwen terecht voor verdere informatie via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 045.