Op woensdag 1 december tekenden de gemeente Kerkrade en de stichting Seniorenraad Kerkrade een nieuw convenant waarin onderlinge samenwerkingsafspraken zijn aangepast.

De Seniorenraad Kerkrade is een in 1993 opgerichte stichting. 26,1% van de bevolking in Kerkrade is 65 jaar of ouder. Een grote groep mensen dus, met eigen wensen en problemen, die behoefte hebben aan specifieke belangenbehartiging.

Wethouder Jongen (Ouderenbeleid): “De Seniorenraad Kerkrade adviseert de gemeente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en welzijnsinstellingen gevraagd en ongevraagd over zaken in het algemeen die ouderen aangaan.”

De Seniorenraad is dan ook hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen zoals de MeanderGroep Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland Medisch Centrum en de HOZL(Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg).

Margriet van Leusen (voorzitter Seniorenraad Kerkrade): ”De adviezen van de Seniorenraad zijn met name gericht op de huisvesting, participatie en verbetering van de positie van ouderen in de Kerkraadse samenleving.“

Het oude convenant liep vorig jaar af, waardoor de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Kerkrade en de Seniorenraad  opnieuw moesten worden vastgelegd.