Regelmatig informeert het college de gemeenteraad over wat er wordt gedaan om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zij doet dit in de vorm van zogenaamde raadsinformatiebrieven.

Op 30 maart 2021 is de negende 9e raadsinformatiebrief corona verschenen.

Meer weten over de achtergronden van corona in Kerkrade?

Wilt u meer weten over de achtergronden van corona in Kerkrade, raadpleeg dan regelmatig het bestuurlijk informatiesysteem van de gemeente, hierop staan alle raadsinformatiebrieven, ook de informatiebrieven over corona.

De omvangrijke brieven bevatten heel veel informatie over de invloed van corona op onze lokale samenleving en hoe het college hierop reageert.