Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties biedt vanaf donderdag 6 mei de mogelijkheid aan inwoners van grensgemeenten om zich te laten testen. 

Via de website grenstesten.nl kan een afspraak worden gemaakt. Het testen is gratis. Voor de regio Parkstad Limburg is er een locatie in Heerlen. Grensgangers die gebruik van de testvoorziening willen maken, moeten kunnen aantonen dat zij wonen in Nederland en hun werkgever, onderneming, school, universiteit, zorgverlener of familielid aan wie mantelzorg wordt verleend, in Duitsland is gevestigd. Het aantal locaties zal nog worden uitgebreid. Recent is er ook een testlocatie bij het EBC geopend waar inwoners van Kerkrade en andere gemeenten terecht kunnen. Aanmelden hiervoor gaat via de website van testen in Aachen

De openingstijden van de testlocaties via het Ministerie zijn op werkdagen van 8.00 uur tot 11.00 uur en 16.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Meer info

Moet je echt de grens over, lees dan de regels op de website van de Rijksoverheid

Je kunt ook op de website van PANDEMRIC je persoonlijke situatie invullen en bekijken welke maatregelen voor jou van toepassing zijn.