Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen bij misstanden rond het huren van woon- of verblijfsruimten.

Twijfelt u of uw verhuurder zich aan de verhuurregels houdt, dan kunt u hiervan melding maken bij Meldpunt goed verhuurderschap van de gemeente Kerkrade per mail: overlast@kerkrade.nl

Wet goed verhuurderschap

De wet goed verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen

De wet is niet bedoeld voor ongewenst verhuurgedrag door woningcorporaties. Als u in een huis van een woningcorporatie woont en problemen hebt, kunt u het aan de corporatie vertellen. Zij zullen proberen het probleem samen met u op te lossen. Komt u er met uw woningcorporatie niet uit, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties inschakelen.

Wanneer kunt u een melding maken?

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder

 • Discrimineert u.
 • Bedreigt u of maakt u bang.
 • Vraagt een te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur).
 • Maakt geen schriftelijk huurcontract.
 • Geeft u geen goede informatie over:
  - Uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan).
  - De hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt.
  - Informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen.
  - Contactinformatie van het Meldpunt Goed Verhuurderschap van uw gemeente.
  - De servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

De verhuurbemiddelaar

 • Vraagt bemiddelingskosten aan u.

Wat heeft u nodig bij het maken van de melding?

Vermeld onderstaande geggevens bij de melding: 

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maar u kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw persoonlijke gegevens dan niet aan ons door.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren.
 • Beschrijving van de situatie, indien mogelijk met foto’s en bijlagen.