Mensen, organisaties en bedrijven die door het hoogwater en de overstromingen in Limburg van vorige maand schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

RVO heeft daarvoor een meldpunt geopend. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen via deze pagina hun waterschade melden. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Het is aan de RVO om de regeling uiteindelijk uit te voeren, maar welke kosten precies vergoed zullen worden moet nog door het ministerie worden vastgesteld. 

Meer informatie en het formulier om schade te melden vindt u op de website van de RVO