Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer C.E.J. (Kees) van Veen door burgemeester Petra Dassen-Housen

De heer C.E.J. (Kees) van Veen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Veen en zijn zoon poseren voor de camera, burgemeester Dassen applaudisseert op afstand
De heer Van Veen en zijn zoon

Sinds 2000 vervult de heer Van Veen de functie van secretaris bij Fanfare Abdissenbosch. Hij beheert het secretariaat en de website van de vereniging. Ook gaat hij iedere maand een dag in de week oud papier ophalen in Landgraaf en loopt hij met de donateurskaarten van deur tot deur. Bovendien is hij ieder jaar actief als verkeersregelaar bij het popfestival Pink Pop in Landgraaf.

Daarnaast is de heer Van Veen sinds december 2003 vrijwilliger bij Amnesty International. Hij was vanaf 1986 al lid van Amnesty International, maar sinds december 2003 is hij collectecoördinator in Landgraaf en Kerkrade. 
In 2011 heeft de heer Van Veen de Amnesty-werkgroep Parkstad-Limburg opgericht. Van juni 2011 tot november 2019 was hij contactpersoon en voorzitter van deze werkgroep. 
Daarnaast fungeert hij vanaf het begin van de oprichting al als penningmeester van de werkgroep. De heer Van Veen organiseert veel activiteiten en initiatieven zoals acties op het festival Park City Life en schrijfacties in december op de ‘Dag van de Rechten van de Mens’. Hij heeft veel contacten met andere organisaties en vertegenwoordigt Amnesty Heerlen Mondiaal. Hij is heel erg gemotiveerd en steekt veel energie en tijd in zijn werk voor Amnesty. Hij wil dat iedereen Amnesty kent en zet zich vol vuur in tegen schendingen van de mensenrechten.

Ook is de heer Van Veen actief als vrijwillig docent bij Huiskamerproject De Residentie. Hier geeft hij iedere woensdagmorgen en iedere donderdagmiddag computerles aan senioren.