Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J.H.J. (Jo) van Duin door burgemeester Petra Dassen-Housen

De heer J.H.J. (Jo) van Duin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De zus van de heer Van Duin speldt de onderscheiding op, burgemeester Dassen kijkt op afstand toe
De zus van de heer Van Duin speldt de onderscheiding op.

Sinds 1970 is de heer Van Duin vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Joannes de Doper. Van 1970 tot 1974 was hij wekelijks actief als misdienaar, geen zondag werd overgeslagen. Zelfs al stond
hij niet op de lijst om te dienen, toch kwam hij iedere zondag meedoen. Sinds 1974 is hij acoliet. Als hoogmisacoliet is hij nog steeds iedere zondag actief als steun en toeverlaat van de pastoor.

Daarnaast is de heer Van Duin sinds 1975 lid van de Kerst- en Paasgroep binnen de Parochie. Samen met drie tot vier andere leden verzorgt hij elk jaar het op- en afbouwen van de Paasgroep en de Kerstgroep. Ook zorgt hij voor de inkoop en reparatie van materialen. De heer Van Duin is al jarenlang de drijvende kracht achter deze belangrijke momenten binnen de Parochie. 

Vanaf 1980 gaat de heer Van Duin naast wekelijks de misdienen ook misdienaars opleiden en werkroosters maken, daarnaast wordt hij lid van het acolieten- en misdienaarsbestuur.Als bestuurslid, en later voorzitter, is hij verantwoordelijk voor het inplannen van de misdienaars en acolieten, het organiseren van het jaarlijkse uitstapje en het met de groep voorbereiden en oefenen van speciale vieringen. De heer Van Duin is het grote voorbeeld van veel misdienaars.

In 1993 wordt hij ook lid van de R.K. Processievereniging St. Joannes de Doper. Deze organiseert naast de jaarlijkse Bronkprocessie buitenactiviteiten zoals de optocht en de versiering op straat en aan de kerk van de Eerste Heilige Communie-optochten. Verder zorgen ze voor de versieringen bij jubileumfeesten van (kerkelijke) verenigingen. De heer Van Duin is bij iedere activiteit van de vereniging aanwezig. Door het jaar heen onderhoudt en verzorgt hij alle materialen van de vereniging.
Bovendien vervult de heer van Duin sinds 2008 de taak van hulpkoster, en later koster, voor zowel de Oude Kerk als de Grote Kerk in Eygelshoven. Sinds 2010 dient hij ook de begrafenissen in Eygelshoven, dit zijn er zo’n 20 tot 25 per jaar. 

Naast zijn activiteiten voor de parochie is de heer Van Duin sinds 1990 actief als dirigent bij Harmonie St. Caecilia te Eygelshoven. 
Hij geeft muzikale leiding aan de harmonie op straat en vervangt de dirigent bij serenades. Bij muziekuitvoeringen zorgt de heer Van Duin namens de dirigent voor de opstelling van de muzikanten, de inrichting en soms de microfoons en geluidsinstallatie.
Bovendien is hij al meer dan 30 jaar co-archivaris en lid van de driekoppige muziekcommissie van de harmonie, waar hij de taak vervult van secretaris. Hij bestelt, digitaliseert en verdeelt nieuwe muziekstukken. Daarnaast schrijft hij ze om in andere toonladders en zorgt hij voor de archivering van alle partituren. Hij adviseert en ondersteunt de dirigent op het gebied van muziek. 
Daarnaast vervult de heer Van Duin sinds 1990 ook de functie van assistent-secretaris. Hij ondersteunt de secretaris van de harmonie met het digitaal bijhouden van de ledenlijsten, waaronder de lijsten voor de Limburgse bond van muziekgezelschappen. Daarnaast houdt hij de presentielijst bij van de repetities, en maakt hij overzichten van het uittrekken van de harmonie en van concerten.