Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer C.A.J. (Chris) Lindelauf door burgemeester Petra Dassen-Housen

De heer C.A.J. (Chris) Lindelauf is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De vrouw van dhr. Lindelauf speldt de onderscheiding op, burgemeester Dassen kijkt op afstand toe
De vrouw van de heer Lindelauf speldt de onderscheiding op

Van 1983 tot 1998 was de heer Lindelauf actief als bestuurslid bij tennisvereniging ATIVU. Tot 1991 vervulde hij de rol van voorzitter. Vervolgens fungeerde hij tot 1998 als bestuurslid. 
Naast alle voorkomende werkzaamheden die een bestuurslid uitvoert, heeft hij verschillende activiteiten, zoals gezelligheidstoernooien, mede georganiseerd.

Daarnaast was de heer Lindelauf in de periode 1985 tot 01-08-2020 (hoofd)bondsgedelegeerde bij de KNLTB en hield hij toezicht op de organisatie van tennistoernooien. De heer Lindelauf was in Limburg hoofdbondsgedelegeerde en deed de coördinatie van alle bondsgedelegeerden in deze provincie. Daarnaast functioneerde hij zelf ook als bondsgedelegeerde in de provincie. De heer Lindelauf stond altijd klaar om verenigingen te helpen een succesvol tennistoernooi te organiseren.

Van 1990 tot 01-08-2020 oefende de heer Lindelauf daarnaast een bestuurlijke functie uit bij de KNLTB als Lid Districtswerkgroep Toernooien en Evenementen. Hij voorzag in deze functie de KNLTB van advies en ondersteuning op het gebied van toernooien en evenementen. Hij fungeerde als ambassadeur voor de tennissport in Nederland en Limburg in het bijzonder. Regelmatig bezocht hij tennisverenigingen en tennistoernooien en was hij altijd bereid advies en ondersteuning te bieden. Op deze manier begeleidde hij de 50 tennisverenigingen hier in de omtrek.

Ook was hij van 1990 tot 01-08-2020 als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de Limburgse Tennismasters. In alle provincies wordt er jaarlijks een toernooicircuit georganiseerd met als afsluiting een Mastertoernooi waarbij de beste spelers van elke provincie worden uitgenodigd.

Sinds 2000 is de heer Lindelauf verbonden aan basisschool St. Ursula als vrijwilliger. 
Hier heeft hij vele taken en verantwoordelijkheden. Zo is hij brigadier VVN, coördinator brigadiers VVN voor ouders en leerlingen. Ook is hij overblijfouder en coördinator overblijfouders. Daarnaast voert hij verschillende conciërge-activiteiten uit en is hij kok en cateraar bij schoolactiviteiten en festiviteiten. Hij helpt bij de organisatie en ondersteuning van de Kinderoptocht en neemt zelf ook deel aan de optocht. Ten slotte is hij ook actief als administratieve hulp. De heer Lindelauf biedt de leerlingen een luisterend oor en is altijd bereid tot een helpende hand. Deze werkzaamheden liggen stil sinds de coronatijd in 2020. 

Naast bovengenoemde activiteiten is de heer Lindelauf ook sinds 2001 vrijwilliger bij de Parochie H. Lambertus Kerkrade. Hier verzorgt hij alle voorkomende werken in de kerk, zoals het bezorgen van de parochieblaadjes en het meehelpen bij de organisatie van bijzondere vieringen. Sinds enkele jaren is hij ook lid van de ‘biddende vaders’.