Ter gelegenheid van Koningsdag zijn in Kerkrade drie inwoners gedecoreerd. 

 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer M. Nellessen 

Leeftijd: 56 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Dhr Nellessen ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Bestuurslid en secretaris RKVV Haanrade (1991 – 2022) 

De heer Nellessen vervulde de rol van secretaris binnen het bestuur. Hij was niet alleen een actief bestuurslid, ook als motivator speelde hij een centrale rol. Naast de bestuurlijke functies, was hij scheidsrechter en vele jaren grensrechter. Vooral in de moeilijk periode van de vereniging wordt hij omschreven als ‘een rots in de branding’. Zijn functie als secretaris heeft hij altijd met veel enthousiasme uitgevoerd. Hij was ook een van de initiatiefnemers van de fusie tussen RKVV Haanrade en S.V.A., iets dat zeer positief is gebleken en waar hij later voorzitter werd.

Bestuur Oudervereniging  B.S. De Veldhof (2005 tot 2018)

De heer Nellessen was sinds schooljaar 2005-2006 lid van Oudervereniging de Veldhof. Eerst als lid en later in de functie van penningmeester. Deze functie heeft hij aan het einde van schooljaar 2017-2018 overgedragen. 

Voorzitter Carnavalscommissie B.S. De Veldhof (2007 tot 2018)

Hij was medeoprichter van een carnavalscommissie en organiseerde het meelopen van de kinderoptocht in Kerkrade en de Optocht in Eygelshoven.

Sinterklaas (2013 tot heden)

De heer Nellessen heeft de taken van Sinterklaas op fantastische wijze vervuld, trouw het sinterklaasjournaal volgen en natuurlijk de activiteiten op school rondom het aanstaande bezoek van sinterklaas op de voet volgen zodat sinterklaas altijd een antwoord had op alle vragen van de kinderen.

Voorzitter Sporting H.A.C (2022 tot heden)

De heer Nellessen werd met jarenlange ervaring, betrokkenheid en inzet voor de club, als ideale kandidaat voor deze rol voorgedragen. In de jaren voorafgaande aan de fusie vervulde hij verschillende rollen binnen het bestuur (secretaris, technische zaken, vrijwilligers) en nam hij het voortouw in het fusietraject. Zowel als initiatiefnemer en het vormgeven en uitwerken van de fusie. 


Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer M.J.H. Cremers 

Leeftijd: 65 jaar 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Cremers is sinds 1980 non-stop actief in het vrijwilligerswerk. Hij zet zich belangeloos in en wordt gewaardeerd in het verrichten van zijn vrijwilligerswerk bij de voetbalverenigingen KVC Oranje, RKTSV en Laura Hopel Combinatie. Naast het vrijwilligerswerk bij deze voetbalclubs in het verleden, is hij sinds juli 2022 actief als vrijwilliger bij de Abdij Rolduc in Kerkrade als gids van de historische rondleidingen. Ook is hij nog actief als scheidsrechter bij de voetbalclubs Roda JC, KVC Oranje en Laura Hopel Combinatie. De heer Cremers is onafgebroken 43 jaar actief als vrijwilliger in de gemeente Kerkrade: 

 • Jeugdtrainer Voetbalvereniging KVC Oranje (1980 tot 1984, 1988 tot 1994 en 1998 tot 2002)
 • Jeugd secretaris Voetbalvereniging KVC Oranje (1980 tot 1984)
 • Organisator jeugdsportkamp Voetbalvereniging KVC Oranje (1980 tot 1984)
 • Jeugdtrainer Voetbalvereniging RKTSV Terwinselen (1984 tot 1987)
 • Organisator speurtochten Voetbalvereniging RKTSV Terwinselen (1984 tot 1987)
 • Organisator jeugdavonden Voetbalvereniging KVC Oranje (1988 tot 1994)
 • Organisator speurtochten Voetbalvereniging KVC Oranje (1988 tot 1994)
 • Organisator en president carnavalsvereniging Voetbalvereniging KVC Oranje (1988 tot 1994)
 • Organisator sinterklaasmiddag Voetbalvereniging KVC Oranje (1988 tot 1994)
 • Coördinator en jeugdtrainer jeugdvoetbalkamp Voetbalvereniging Groene Ster (1992 tot 2002)
 • Jeugdtrainer Voetbalvereniging Laura Hopel Combinatie (LHC) )1994 tot 1997 en 2003 tot 2005)
 • Jeugdscheidsrechter Voetbalvereniging KVC Oranje (2005 tot heden)
 • Jeugdscheidsrechter Voetbalacademie Roda JC Kerkrade (2015 tot heden)
 • Jeugdscheidsrechter Voetbalvereniging Laura Hopel Combinatie (LHC) (2016 tot heden)
 • Historische gids Abdij Rolduc Kerkrade (2022 tot heden)

De heer Cremers is een sociaal persoon die graag tussen de mensen in staat. Hij biedt de jeugd structuur en plezier in de sport. Hij wordt omschreven als een zachtaardig en doordacht persoon. Daarnaast heeft hij nog altijd veel plezier in het werk als vrijwilliger bij de verschillende organisaties.


Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J.G.M.F. Paulissen 

Leeftijd: 69 jaar 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Paulissen houdt van gezelligheid. Overal waar hij komt helpt hij een handje en is dan ook een voorbeeld voor velen betreffende zijn inzet. Zo kan de Koninklijke Harmonieorkest Kerkrade al jaren op zijn inzet rekenen mbt het werven van sponsoren maar daarnaast ook voor het geven van lessen aan de jeugd. Niets is hem te veel. Het WMC draagt hij een warm hart toe en is hij jaarlijks mee bezig is en ook de Oranjevereniging kan rekenen op zijn steun. Zelfs zijn gezondheid weerhoudt hem er niet van om nog steeds vele uren te spenderen aan vrijwilligerswerk. Hij kan urenlang vertellen over wat hij allemaal meegemaakt heeft tijdens zijn jaren bij de diverse verenigingen: 

 • Ophalen oud papier Harmonie Sint Pancratius Nulland (1970 tot 2010)
 • Bestuurslid Harmonie Sint Pancratius Nulland (1978 tot 1986)
 • Voorzitter Kegelclub (2000 tot heden)
 • Bestuur Lid Buurtvereniging de Bouwerwie (2007 tot heden)
  Verantwoordelijk voor onderhoud van de kribbe incl. restauratie maar daarnaast helpt hij bij activiteiten van de buurtvereniging zoals de opbouw en organisatie van het jaarlijks feestweekend en paaseieren zoeken, het in zijn wijk ophalen van de maandelijkse contributie, bezoeken van nieuwe bewoners in de buurt en het rondbrengen van het krantje.
 • Vrijwilliger werkgroep Fringe Organisatie WMC (2009 tot heden)
  De werkgroep Fringe organiseert en faciliteert optredens voor deelnemers uit alle werelddelen die niet deelnemen aan de wedstrijdelementen van het WMC. De heer Paulissen onderhoudt contacten met de deelnemers met tomeloze inzet. Hij neemt actief deel aan de voorbereidingen van het WMC en werkt tijdens het WMC vele uren per dag.
 • Lid werkgroep Optredens Deelnemende Muzikanten WMC (2013 tot heden)
  Als lid van de werkgroep heeft de heer Pauissen  zich bijzonder ingezet voor het welslagen van de missie om verschillende culturen en muziek te verbinden met de Kerkraadse bevolking.
 • Lid Oranjevereniging Kerkrade (2014 tot heden)
  Gevraagd en ongevraagd helpt de heer Paulissen bij de organisatie van activiteiten van de Oranjevereniging zoals Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdagactiviteiten en de jaarlijkse vredeswake.
 • Acquisitie voeren en sponsorwerving Koninklijke Harmonieorkest Kerkrade (2015 tot heden)
  De heer Paulissen is actief in het onderhouden van de contacten met sponsoren, leden, en iedereen die het harmonieorkest een warm hart toedraagt. Ze hoeven hem maar iets te vragen en als het even kan doet hij het.