Een plek om in alle rust te gedenken.

Een getekende boom met daarin de tekst: Levensbomenbos Kerkrade

Het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan Kerkrade Holzkuil maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Holzkuil en zullen duurzaam in stand worden gehouden. Het Levensbomenbos ligt op een voormalig stuk weidegrond, achter het terrein van tuincentrum Peschen, nabij de Haanraderstraat. De Levensbomenlaan dient als verbindingsroute tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat. 

Het Levensbomenbos Holzkuil heeft het karakter van een bomenweide. Er is dus geen sprake van een park met de daarbij behorende voorzieningen. Er staan Bergesdoorns, Tamme kastanjebomen, Wilde kersenbomen, Winterlindes en Fladderiepen. Vanuit landschappelijk oogpunt staat in de Levensbomenlaan één type loofboom, namelijk de Zuiliep.

Locatie Levensbomenbos en Levensbomenlaan Holzkuil

Een plattegrond met daarop de locatieaanduiding van het Levensbomenbos en de Levensbomenlaan door middel van de logo's