De landelijke regeling subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner weer wordt opengesteld. Om deze reden vervalt de gemeentelijke stimuleringsregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Kerkrade 2018.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk op de site www.RVO.nl de overige voorwaarden die voor deze subsidie gelden.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 2 september 2019.

De gemeente Kerkrade is niet belast met de uitvoering van deze regeling. Mocht u toch vragen hebben of andere vragen over het verduurzamen van uw woning dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantooruren via 14 045.