De heer A.J.M. (Loek) Van De Weijer (76 jaar) heeft op 4 november uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege zijn vele verdiensten, onder andere op het gebied van cultuur, zorg, politiek en dialect. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dhr. van de Weijer ontvangt een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Dassen.

Dialect

De heer van de Weijer is het meest bekend door zijn inspanningen voor het Kerkraads dialect. Zo vervult hij sinds 2007 een grote rol bij de werkgroep Dialect van de Gemeente Kerkrade. Ook is hij sinds de eerste editie van Kichroa Jeet Plat in 2007 nauw betrokken bij dit tweejaarlijkse dialectfestival. Daarnaast verschenen er teksten van zijn hand in het dialect in verschillende uitgaves van ‘Platbook’, een reeks bloemlezingen in het Limburgs.
 

Sinds 2018 schrijft hij samen met dialectschrijver Wim Heijmans het online feuilleton in Kerkraads dialect 'Jinne Prul' in Dagblad De Limburger. Bovendien plaats hij dagelijks korte limericks, of 'Sjlauwberjer', op zijn Facebookpagina, waar hij een groot aantal dialectlievende volgers heeft verzameld.

Carnaval

Ook tijdens carnaval is de heer Van De Weijer een bekende verschijning.  Als hofnar is hij van 1992 tot 2001verbonden geweest aan Kirchröatsjer Vasteloavends Verain (KVV) Alaaf Kirchroa 1936. Sinds 2018 is hij één van de redactieleden binnen de Kommissiejoeën Vasteloavendstsiedonk van de vereniging. Daarnaast was hij van 2004 tot 2010 de drijvende kracht achter de Balla Zietsóng, de alternatieve carnavalszitting in Kerkrade.

Muziek

De heer Van De Weijer is als vrijwilliger al ruim 50 jaar verbonden aan de Stichting Wereld Muziek Concours (WMC). Tijdens de WMC-edities van 2009, 2013 en 2017 was hij de kartrekker van de Paramusicadag, een dag waarop mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om samen te musiceren en van muziek te genieten.

Daarnaast was hij als zanger en tekstschrijver van 2000 tot 2005 betrokken bij Lidsjerverain ’t Darf jinne naam han, een vijfkoppige muziekformatie die diverse keren deelnam aan het Limburgs Vasteloavends Leedjes Konkoer (LVK).

Zorg

Van 2011 tot 2021is de heer Van De Weijer vrijwilliger geweest bij Hospice De Vlinderhof. Op zijn geheel eigen rustige, aimabele wijze heeft hij in deze periode bijgedragen aan een waardig verblijf van vele mensen in hun laatste levensfase. Daarnaast is hij sinds 2012 actief als onbezoldigd mantelzorger voor twee mensen in zijn directe omgeving.

(Wandel)gids

Sinds 1997 is de heer Van De Weijer betrokken bij de organisatie van de Vierge-tour, een driedaagse bezinningstocht vanuit Chèvremont naar de kapel op de berg bij Vaux Souz Chevremont in België. Hij treft de nodige voorbereidingen voor deze pelgrimstocht.

Daarnaast zet hij sinds 2012 met regelmaat mooie wandelroutes uit in de regio Zuid-Limburg en de Voerstreek. Ook doet hij sinds 2017 dienst als stadsgids op de Beleefbus Kerkrade.

Politiek

Ten slotte is de heer Van De Weijer sinds 2005 betrokken bij de lokale politiek binnen Gemeente Kerkrade.

Hij levert advies, verricht hand- en spandiensten en levert uiteraard vertaalwerk indien een partij een uiting in het Kerkraads dialect wilt doen.