De heer A.P.H. (André) Sogeler (66 jaar) heeft op 20 januari uit handen van mevrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij schutterij Sint Sebastianus.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Schutterij Sint Sebastianus
Binnen de schutterij Sint Sebastianus vervult de heer Sogeler verschillende functies:

  • Vanaf 2005 is hij gebouwbeheerder en heeft als vertegenwoordiger van de schutterij naar de gemeente toe de bouw van het verenigingslokaal begeleid, als handlanger gefungeerd én de elektriciteit aangelegd. Vanaf de opening van het gebouw verzorgt hij als beheerder de horeca-inkoop, de vergunningen en het onderhoud van het gebouw en terrein.
  • Vanaf 2006 is hij penningmeester met alle voorkomende werkzaamheden.
  • Vanaf 2007 is de heer Sogeler wapenvergunninghouder en als OLS-buksmeester lid van de Koninklijke Schietsport Associatie (KNSA). Hij is verantwoordelijk voor alle hiervoor benodigde vergunningen, administratie en certificering, beheer van de wapens en schietbenodigdheden en het gieten van de kogels.
  • Van 2018 tot 2022 was hij het enige overblijvend bestuurslid die ervoor heeft gezorgd dat de vereniging onder zijn leiding bleef functioneren. Hij heeft gezorgd dat er een nieuw bestuur kwam. Ook nam hij vanaf dat moment het commandantschap en de functie van foerier in.
  • Van 2009 tot 2012 was hij secretaris.

Bestuurslid bij Schuttersbond Berg en Dal
Van 2006 tot 2018 is hij toegevoegd bestuurslid bij Schuttersbond Berg en Dal en vanaf 2018 is de heer Sogeler penningmeester.
 

Vrijwilliger Oranjevereniging
Vanaf 2006 is de heer Sogeler vrijwilliger bij Stichting Oranjevereniging Kerkrade afdeling Spekholzerheide – Gracht. Hij is betrokken bij de organisatie van Koningsdagviering in de wijk Spekholzerheide/Gracht en verantwoordelijk voor de technische zaken.

Koninklijke onderscheiding voor de heer Sogeler