De heer P.H.M. Bremen heeft afgelopen zondag 13 maart uit handen van mevrouw Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen vanwege zijn verdiensten als voorzitter van Tafeltennisvereniging Kerkrade ‘68. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking heeft plaatsgevonden tijdens de algemene ledenvergadering van Tafeltennisvereniging Kerkrade '68 in het Catharinahoes.

De heer Bremen was in 2021 vijftig jaar lid van Tafeltennisvereniging Kerkrade ’68. In 1971 begint de heer Bremen als jeugdlid van TTV ’68. Na enkele jaren lidmaatschap wordt zijn betrokkenheid bij de vereniging steeds groter. Hij is actief in verschillende commissies, en is onder andere verantwoordelijk voor het materiaal beheer.

In 1980 treedt hij toe tot het bestuur. Waar hij vanaf 1992 de rol van voorzitter op zich neemt. Hij blijkt een zeer bevlogen voorzitter. Hij neemt altijd deel aan vergaderingen van de tafeltennisbond. En onderhoudt warme banden met de gemeente.

In 2000 begint een moeilijke periode, door verschillende oorzaken neemt het aantal leden drastisch af. Geen reden voor de heer Bremen om stil te zitten. Diverse acties worden op touw gezet om het leden aantal op peil te houden en schenkt daarbij veel aandacht aan de jeugd. Scholen worden aangeschreven. Op zijn enige vrije dag woont hij de trainingen bij die gegeven worden in plaats van de gymlessen. Ook worden de scholen bezocht. Dit alles met een wisselend succes om nieuwe leden te werven.

Het blijkt moeilijk om de jeugd aan de vereniging te binden, door de steeds veranderende interesse in verschillende sporten. De heer Bremen is zijn motivatie nooit verloren en tot de dag van vandaag nog steeds de stuwende kracht om acties te blijven organiseren.

Leden van TTK ‘68 omschrijven de heer Bremen als een zeer betrokken en trouw persoon. Hij is prettig in de omgang en staat altijd klaar voor een ander. In zijn rol als voorzitter is hij medeverantwoordelijk voor de opbouw en het dagelijks besturen van de vereniging. Hij is een grote waarde voor TTV Kerkrade '68 en voor het Kerkraadse verenigingsleven in algemene zin. Al zijn inbreng wordt zeer gewaardeerd. Na 50 jaar lidmaatschap en meer dan 40 jaar inzet in het bestuur is deze Koninklijke Onderscheiding meer dan verdiend.