Deze week is de week tegen kindermishandeling. Een week waarin heel Nederland en Limburg in het bijzonder, stilstaat bij het belang dat kinderen het recht hebben veilig op te kunnen opgroeien. Helaas is dat nog altijd niet voor ieder kind werkelijkheid. In iedere klas zit gemiddeld nog altijd 1 kind dat in aanraking komt met huiselijk geweld. 

Een eerste stap richting een veilige(re) thuissituatie, is praten over wat er gebeurt. Voor een kind kan dit heel spannend, moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Omdat het niet lukt. Omdat het niet veilig voelt. Uit gevoelens van schuld of schaamte of uit angst voor eventuele gevolgen. En die vertrouwde knuffel, waar het kind zijn of haar geheimen doorgaans wél tegen vertelt, kan niet praten! Daarom heeft de Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling in samenwerking met de alle gemeenten in Limburg, de Provincie Limburg en Veilig Thuis Zuid en Noord- en Midden-Limburg een campagne in het leven geroepen om aandacht te vragen tegen kindermishandeling. 

Op maandag 20 november zijn er door heel Limburg knuffels op pad gegaan om aandacht te vragen voor het bestrijden van kindermishandeling. Bij alle gemeentehuizen en een aantal betrokken organisaties staat een knuffel die stilzwijgend aandacht vraagt en een oproep doet aan álle Limburgers om zich uit te spreken als je in je directe omgeving kindermishandeling herkent. We mogen niet van kinderen verwachten dat zij altijd in staat zijn om hulp te vragen als ze in een onveilige situatie zitten. 

Hoe lastig het soms ook is, samen kunnen we de stilte doorbreken. Jij ook!

Zie, hoor of vermoed jij kindermishandeling? Vraag advies, ook bij vermoedens of twijfel. Kijk hoe jij kindermishandeling kunt herkennen en download de signaalkaart kindermishandeling op https://veiligthuiszl.nl/knuffels of bel 0800-2000.