In de brochure Kerkrade in Cijfers 2022 zijn de recente ontwikkelingen op het terrein van bevolking, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid bijeengebracht. De vermelde cijfers zijn voorlopig vastgesteld.

Kerkrade in cijfers

Het naslagwerk biedt over een breed scala van onderwerpen het meest recente cijfermateriaal over gemeente Kerkrade aan. De onderwerpen zijn volgens de indeling in beleidsvelden van de gemeentebegroting en –rekening gegroepeerd. Daarnaast zijn in twee afzonderlijke onderdelen de gegevens over bevolking en financiën bijeengezet. Elk jaar zal in het derde kwartaal een nieuwe editie verschijnen.

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via het algemeen nummer 14 045.