De gemeente Kerkrade is vier monumenten rijker. Het gaat om het voormalige postkantoor aan de Hoofdstraat, de voormalige Handelsbank aan de Grupellostraat, een dubbel woonhuis op de hoek van de Hoofdstraat/Oranjestraat en het bekende standbeeld D’r Joep op de Markt.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Vastgoed): "Het is erg belangrijk om markante en speciale gebouwen in Kerkrade te behouden voor de toekomst. We moeten deze bijzondere locaties koesteren."

Voordat de panden en het standbeeld werden aangewezen als gemeentelijke monument, werd advies ingewonnen bij de nieuwe monumentencommissie van Kerkrade. Die oordeelde positief. Ook werd bij belanghebbenden, zoals de eigenaren van de panden, geïnformeerd hoe zij stonden tegenover een monumentale status. 

Voormalig postkantoor

Een foto van het voormalig postkantoor in Kerkrade

Het voormalige postkantoor uit 1908 met directeurswoning, is een ontwerp van rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Opvallend detail: op het snijpunt van de nokbalken van het zadeldak is nog het restant van een dakruiter aanwezig. Het pand is een monument vanwege de architectuur, de positie in het straatbeeld en de sociaalhistorische betekenis. 

Vroegere Handelsbank

Een foto van de voormalige handelsbank in Kerkrade

De karakteristieke vroegere Kerkraadse Handelsbank met directeurswoning, gebouwd in 1919, heeft bijzondere waarde. De bouwmassa, de bakstenen architectuur en de positie in het straatbeeld zijn voldoende reden voor het behoud voor de toekomst.

Dubbel woonhuis

Een foto van het dubbel hoekpand op de hoek van de Hoofdstraat en de Oranjestraat

Op de hoek van de Hoofdstraat en de Oranjestraat ligt een dubbel hoekpand dat eveneens als monument is aangewezen. Als eerste werd in 1922 het pand aan de Oranjestraat gebouwd als apotheek en woonhuis. Twee jaar later werd de woning aan de Hoofdstraat toegevoegd. Slechts een jaar later werd dit woonhuis al verbouwd tot winkelwoning en werd gelijktijdig een magazijn bijgebouwd. De basisvorm en het materiaalgebruik van beide panden vertoont grote overeenkomsten, maar de detaillering en de toepassing van baksteen en natuursteen tonen onderling opmerkelijke verschillen.

D’r Joep

Een foto van D'r Joep met daarachter een boom waaraan blaadjes komen

Met het bronzen beeld D’r Joep, ook bekend als de Mijnwerker, is Kerkrade een monument rijker dat verwijst naar het lokale verleden. Het beeldhouwwerk op de Markt is immers een eerbetoon aan alle mijnwerkers, met name zij die hun leven hebben verloren bij het gevaarlijke werk in de kolenmijnen. Daarmee wordt het kunstwerk ook wel gezien als het Nationale Monument van de Mijnwerker. Het beeld werd ontworpen door de in Limburg geboren beeldhouwer Wim C. van Hoorn (1908-1979) en gegoten door de bronsgieters Binder- Schmidt.