Gemeente Kerkrade sluit zich aan bij de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen: Orange the World. Daarom wappert van 25 november tot en met 10 december de ‘Orange the World’ vlag aan het Raadhuis. 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen, is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de 'Zestien dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen’.

Petra Dassen: “Helaas is inzet op internationaal, nationaal én lokaal niveau nog hard nodig. Cijfers laten zien dat geweld tegen vrouwen er nog dagelijks is en levens verwoest. In Kerkrade laten we met de vlag aan het Raadhuis zien dat wij de noodzakelijke strijd tegen dit geweld steunen.“

Ik word #medestander. Jij ook?

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland ‘preventie. Iedereen kan helpen geweld te voorkomen. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedere individu, professional of organisatie aan bijdragen!

“Je kunt bijvoorbeeld helpen om het taboe te doorbreken, helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving en helpen om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes.”

Tijdens de Orange the World  campagne in 2021 willen wij als gemeente daarom iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich #medestander in de strijd tegen geweld te verklaren.

Ga naar www.orangetheworld.nlen kijk wat jij kunt doen.

#OrangetheWorldNL

Orange the World Campagneposter burgemeester