“Kerkrade gaat in 2024, ondanks de enorme prijsstijgingen, door met investeren in het welzijn en in nieuwe voorzieningen voor de inwoners”, dat zegt wethouder financiën Jo Paas. “We willen onverminderd verder met de ontwikkeling van onze wijken, maar daar hangt een steeds zwaarder prijskaartje aan vast. Het is ons ook dit jaar weer gelukt die investeringen mogelijk te maken. Uitgangspunt van deze begroting was dat de lastenverzwaring voor onze burgers tot een minimum beperkt zou blijven en dat is gelukt. Een gemiddeld gezin gaat op jaarbasis 34 euro meer betalen en dat komt neer op een bedrag van 2,83 euro per maand.” 

Dat Kerkrade er alles aan doet om de stad verder te ontwikkelen blijkt uit een hele waslijst aan zaken waar de burger direct iets van gaat merken. Niet alleen keert met de komst van het Martin Buber in 2024 na meer dan tien jaar het middelbare onderwijs terug naar de stad, in Eygelshoven wordt een volledig nieuw integraal kindcentrum (IKC) uit de grond gestampt. Burgemeester Petra Dassen: “Onze kinderen verdienen het allerbeste. Het Martin Buber brengt een interactieve manier van leren naar Kerkrade en het IKC Droomhof wordt een absoluut plaatje”. Ook zet de gemeente de volgende stappen in het woonoffensief. Wethouder Tim Weijers: “In het Rolduckerveld, op Kaalheide, bij d’r Pool, Centro Meta en Vlinderheide voegen we nieuwe woningen aan onze stad toe. Die gaan ervoor zorgen dat er doorstroming ontstaat. Het is dus een oplossing voor veel meer mensen.” Ook in de openbare ruimte steekt Kerkrade de komende jaren miljoenen extra. Wethouder Alexander Geers: “Voorbeelden zijn het verbeteren van de kwaliteit van de Kerkraadse wegen, het vergroten van veiligheid voor fietsers, het verbeteren van de verbindingen met openbaar vervoer en het onderhoud van het openbaar groen. Knelpunten in de infrastructuur zullen waar mogelijk worden aangepakt. Ook reserveren we extra geld voor voorzieningen voor honden en het schoonhouden van de openbare ruimte.” Overigens betalen hondenbezitters vanaf 1 januari geen hondenbelasting meer voor de eerste hond.

Kerkrade is nadrukkelijk bezig met de zaken die direct het welzijn van de burger beïnvloeden. Volgens wethouder John Roland worden werkzoekenden ook steeds beter aan werkgevers gekoppeld. “In januari gaan we in het Flexiforum met drie lijnen aan de slag waar mensen werkervaring op kunnen doen. Mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan krijgen de kans weer deel te nemen aan het arbeidsproces. We kijken vervolgens samen met werkgevers wat er nodig is en stemmen dan vraag en aanbod op elkaar af. Dat kan bijvoorbeeld door in een opleiding te voorzien. Bedrijven waarderen die actieve houding van de gemeente, want ze staan te springen om goede krachten.” Volgens wethouder Alexander Geers helpt dit ook om de lokale economie verder aan te jagen: “werkgevers weten dat we met ze meedenken. Als er iets moet veranderen om een bedrijf naar Kerkrade te halen, dan zullen we daar alles aan doen”. Ook het betrekken van de burger bij allerlei projecten gaat steeds beter, vervolgt wethouder Roland: “Het komende jaar bouwen we verder op het fundament dat we hebben aangelegd. Waar het mogelijk is betrekken we onze inwoners intensief bij een project. Dat kan op allerlei manieren, maar het is vooral heel erg interessant en zorgt voor beter begrip naar elkaar.”

Het terugdringen van wateroverlast is ook een groot punt van aandacht. Kerkrade trekt maar liefst 1 miljoen euro extra uit om ervoor te zorgen dat dit tot een minimum wordt teruggebracht. Wethouder René van Drunen: “De klimaatverandering is in Kerkrade goed voelbaar. Het valt te verwachten dat we in de toekomst vaker periodes van zware regenval meemaken en het is zaak dat we daar nu maatregelen voor treffen.” Samen met het vergroenen van de stad en het tegengaan van hittestress hoort de strijd tegen het water bij het pakket van maatregelen om met het veranderende klimaat om te gaan.

Tot slot wordt ook ingezet op het vergroten van de veiligheid. Dit jaar keurde de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan goed en in 2024 gaat het plan uitgevoerd worden. “Drugsoverlast, jeugdoverlast- en criminaliteit, woonoverlast...we pakken alles in samenhang met elkaar aan. Daardoor kunnen we veel effectiever de problemen aanpakken. We gaan Kerkrade stap voor stap veiliger maken en zullen daar niet mee stoppen. Daarvoor zoeken we nadrukkelijk ook de samenwerking met onze buren”, aldus burgemeester Petra Dassen die belast is met veiligheid. Kerkrade slaagt er dus in een uiterst moeilijke taak uit te voeren: de stad voor iedereen beter maken.