Het college van de gemeente Kerkrade gaat de mogelijkheden bekijken om de gedupeerden van de wateroverlast extra hulp te bieden. Het gaat hierbij om de inwoners die getroffen zijn door de recente watersnoodramp, maar zonder meer ook om de inwoners van Eygelshoven die eind juni overvallen werden door een wolkbreuk met hevige wateroverlast als gevolg. 

“Hoewel het algemene beeld is dat Kerkrade er tijdens de watersnoodramp ten opzichte van andere Zuid-Limburgse gemeenten relatief goed vanaf gekomen is, is de impact voor de Kerkraadse inwoners die getroffen zijn persoonlijk gezien echt niet minder”, aldus Locoburgemeester Tim Weijers. De gemeente Kerkrade gaat daarom bekijken hoe ze de gedupeerden een helpende hand kunnen bieden.

Extra ledigingen RD4

Direct na de wateroverlast in Eygelshoven (eind juni) en de watersnoodramp in heel Limburg (half juli) heeft de gemeente afspraken gemaakt met RD4 voor extra ledigingen van de afvalcontainers, zodat getroffen huishoudens de rommel die als gevolg van de wateroverlast was ontstaan konden opruimen. Wethouder Dion Schneider (Afval): “Hoewel dit zonder twijfel een mooi gebaar van RD4 was, voelde het voor veel van onze inwoners slechts als een gedeeltelijke oplossing. De extra ledigingen komen immers voor rekening van de inwoners zelf. Men heeft dan dus niet alleen materiele schade, maar ook extra kosten om alle rotzooi op te ruimen. We begrijpen als gemeente heel goed dat je je dan toch wel een beetje in de kou voelt staan. De gemeente Kerkrade bekijkt daarom momenteel of er mogelijkheden zijn om inwoners hierin tegemoet te komen.”

Nationaal Rampenfonds: €1000 voor zwaar getroffen huishoudens

Het Nationale Rampenfonds (Giro 777) heeft op 23 juli jl. aangegeven dat ze €1000 gaan verstrekken aan de zwaar getroffen huishoudens in Limburg. Gemeente Kerkrade is, net als andere Limburgse gemeenten, in gesprek met het Rampenfonds over wat de voorwaarden zijn en hoe deze tegemoetkoming wordt verstrekt.

Inwoners kunnen met hun vragen bij de gemeente terecht

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met hun vragen ergens terecht kunnen. Als inwoners vragen hebben, kunnen ze daarom telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 045. De medewerkers van de gemeente kunnen de vragen dan beantwoorden of de inwoners doorverwijzen naar de juiste landelijke informatie(lijnen).

“In een situatie als deze wil je als inwoner absoluut niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Daarom houden we als gemeente alle landelijke ontwikkelingen in de gaten en zorgen we ervoor dat we onze inwoners persoonlijk te woord kunnen staan en hen op die manier zo goed mogelijk kunnen informeren”, aldus Wethouder Bert Bejas (Dienstverlening).

Kerkrade biedt ook hulp aan Mayschoß

Via Eurode is een oproep binnengekomen voor financiële hulp voor het zwaar getroffen Duitse stadje Mayschoß. Mayschoß is historisch nauw verbonden met Eurode en deze band wordt tot op de dag van vandaag in ere gehouden. De stad heeft dringend hulp nodig bij de wederopbouw. Eurode heeft gehoor gegeven aan de oproep en reeds een donatie overgemaakt. Herzogenrath heeft bovendien een rekening geopend voor de donaties. Een donatie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer DE29 3916 2980 1017 1970 25 (BIC: GENODED1WUR) onder vermelding van " Nothilfe Mayschoß".