Verkiezing Gemeenteraad 2022

KANDIDATENLIJSTEN EN LIJSTNUMMERING


De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de raad van Kerkrade maakt bekend dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten; 
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • en de nummering van de kandidatenlijsten 

voor iedereen ter inzage ligt bij het Team Verkiezingen. U kunt het proces-verbaal ook onderaan de pagina downloaden.

De voorzitter voornoemd,

Petra Dassen-Housen 

Documenten