De resultaten van de eerste Kaffieëklatsj bijeenkomsten mit d’r Jo zijn zowel door bezoekers alsook door mij als heel erg positief aangemerkt. Daarop heb ik besloten de Kaffieëklatsj mit d’r Jo voort te zetten. 

Op wisselende locaties

De Kaffieëklatsj mit d’r Jo vindt elke eerste maandagmiddag van de maand plaats, telkens op een andere locatie. De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 17.00 uur.

U bent van harte welkom!

Aanmelden is niet verplicht. U komt gezellig voor een gesprek met mij onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai. 

Over welke onderwerpen gaat het bij d’r kaffieëklatsj?

Het is de bedoeling dat het bij deze bijeenkomsten gaat over het Ouderenbeleid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Heeft u vragen of ideeën over één van deze onderwerpen? Dan ga ik heel graag hierover met u in gesprek.

Kaffieëklatsj mit d’r Jo 

  • Maandag 4 september; ‘t Westhoes
  • Maandag  2 oktober; Sjevemethoes
  • Maandag 6 november; Catharinahoes
  • Maandag 11 december; Zorgcentrum Laethof
Mensen aan tafeltjes tijdenss de Kaffieëklatsj mit d’r Jo op de achtergrond een foto van het Raadhuis als wand.