E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Het idee om een Jongerenadviesraad op te richten, is ontstaan uit het traject Speaking Minds, een project om jongeren mee te laten denken over het bestrijden van armoede en schulden.

De jongerenadviesraad gaat advies uitbrengen; niet alleen over armoede, maar over allerlei vraagstukken en ontwikkelingen die er spelen binnen de gemeente. Jongeren krijgen dus een officiële stem richting het gemeentebestuur. We doen dit onder het motto: ‘door jongeren, met jongeren, voor jongeren’.

De gemeente werkt samen met het Vista College, VMBO Holz en het welzijnswerk (Jeugd-en jongerenwerk) van Impuls om jongeren tussen de 12 en 26 jaar te werven voor de Jongerenadviesraad Kerkrade.