Jongerenadviesraad Kerkrade (JARK)

De jongerenadviesraad brengt advies uit over allerlei vraagstukken en ontwikkelingen die er spelen binnen de gemeente. Jongeren hebben daarmee een officiële stem richting het gemeentebestuur. We doen dit onder het motto: ‘door jongeren, met jongeren, voor jongeren’.

Logo JARK

Via de jongerenadviesraad wil de gemeente jongeren tussen 12 en 27 jaar laten meedenken en meebepalen over het maken van beleid. De doelstelling van de JARK is het stimuleren van jongerenparticipatie en het ontvangen van signalen en advies van jongeren. De JARK kan ervoor zorgen dat ideeën en suggesties van jongeren het lokale bestuur sneller bereiken en dat de belangen van jongeren goed in beeld komen.

Thema's

Jongeren worden gevraagd om mee te denken en advies te geven over belangrijke thema's voor de jonge inwoners van Kerkrade, zoals armoede en schulden, jonge mantelzorgers, VIE en het voorkomen van persoonlijke problemen. Via de jongerenadviesraad kunnen jongeren zelf kwesties aandragen die vervolgens door de gemeente of gemeenteraad kunnen worden opgepakt. Ook kunnen de gemeente en de samenwerkingspartners vraagstukken voorleggen aan de JARK.

Het ontstaan

Het idee om een jongerenadviesraad op te richten is ontstaan uit het traject Speaking Minds, een project om jongeren mee te laten denken over het bestrijden van armoede en schulden.

De gemeente werkt samen met het Vista College, VMBO Holz en het welzijnswerk (Jeugd-en jongerenwerk) van Impuls om jongeren te werven voor de JARK.