Inmeten van verbouwingen, nieuwbouw en dergelijke

Als u een woning, schuur, bedrijfspand of welke opstal dan ook bouwt, verbouwt of verandert, is de gemeente wettelijk verplicht deze gewijzigde gegevens vast te leggen in zogenaamde basisregistraties.

Het gaat om de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

De BAG is een register van gegevens over gebouwen en adressen.  De BGT is een gedetailleerde kaart waarop gebouwen, wegen, water en groen zijn vastgelegd. De gemeentelijke adresgegevens en kaarten moeten actueel worden gehouden.

Het maakt hierbij niet uit of het om een (ver)bouw gaat waarvoor u een vergunning nodig heeft of niet. Hoe en wanneer deze gewijzigde gegevens worden vastgelegd, is eveneens door de wetgever geregeld. Hierdoor is het mogelijk dat alle gemeenten op dezelfde wijze registreren en de gegevens laten vastleggen in een landelijke voorziening. Burgers en bedrijven hebben toegang tot (een gedeelte) van deze gegevens, bijvoorbeeld via Publieke Dienstverlening Op de Kaart  (http://www.pdok.nl/).

Een van de voorschriften is dat de gemeente de nieuwe situatie in landelijk dekkende kaarten intekent. Het inmeten/ landmeten en het intekenen gebeurt voor onze gemeente door onze eigen landmeter danwel door Het Gegevenshuis waar alle kennis en apparatuur gebundeld is. Het Gegevenshuis is een samenwerking van tien gemeenten in de regio en het Waterschap Limburg.

Het kan zijn dat de gemeentelijke landmeter of de landmeters van Het Gegevenshuis metingen op of vanaf uw perceel moeten verrichten om de wettelijke taak van onze gemeente te kunnen uitvoeren. Wij vragen hiervoor uw medewerking door de landmeters zoveel mogelijk vrije toegang tot uw perceel te verlenen. Hiervoor alvast bedankt. Uiteraard kunnen deze landmeters zich steeds legitimeren.