Om omwonenden, omliggende bedrijven en overige geïnteresseerden te informeren over de Leisure Lane worden er in juni inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het tracé van deze langzaamverkeersverbinding is zo’n 34 kilometer lang en loopt van Beekdaelen via Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade naar Simpelveld. De inloopbijeenkomst voor Kerkrade is op maandag 13 juni 2022 van 19.00-20.30 uur in Brasserie Nieuw Ehrenstein aan de Nieuw-Erensteinerweg 5.

Aanmelden
Iedereen met vragen over de Leisure Lane is van harte uitgenodigd om langs te komen. Omwonenden en omliggende bedrijven worden tevens via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd. Om rekening te kunnen houden met het aantal bezoekers, vragen we u om u aan te melden voor de bijeenkomst, stuur een e-mail naar lei­su­re­la­ne@prvlim­burg.nl met uw naam.

Leisure Lane
De Leisure Lane is een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding en méér dan een gewoon fiets- en wandelpad. Onderweg kan iedereen genieten van het landschap en de cultuur in de regio. De Provincie Limburg, IBA Parkstad, de zes deelnemende gemeenten en Heijmans Infra werken samen in een projectteam. Dat team heeft samen een detailontwerp opgeleverd, waarin onder andere het ontwerp staat van de verhardingen, de kruispunten, inrichting van de bermen en de fietsviaducten. De financiering van het voorliggende ontwerp ligt de komende weken in gemeenteraden ter akkoord. Volgens planning wordt er in het najaar van 2022 gestart met de werkzaamheden buiten en is het streven om het werk eind 2023 af te ronden.

Samenwerking
De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Meer info
Alle actuele informatie over de bijeenkomst is te vinden op www.leisurelaneparkstad.nl.