Gisteravond is Marcel Mourmans op 85-jarige leeftijd overleden. Met hem verliezen wij een warm en betrokken mens die voor de ontwikkeling van GaiaZOO en daarmee ook voor de gemeente Kerkrade grote betekenis heeft gehad. De heer Mourmans was vanaf het begin aandeelhouder van GaiaZOO en heeft altijd veel vertrouwen in de ontwikkeling van onze Zuid-Limburgse dierentuin gehad. De ontwikkeling van GaiaZOO stond voor hem voorop. We maakten samen de afspraak dat alle winst in de dierentuin zou worden geïnvesteerd. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. GaiaZOO is een prachtige dierentuin waar we apetrots op zijn. Als gemeente zullen wij onze uiterste best doen om zijn erfenis blijvend te laten groeien en bloeien. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en andere nabestaanden heel veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Namens de gemeente Kerkrade, 

Petra Dassen-Housen
Tim Weijers