Gemeente Kerkrade heeft een aantal maatregelen getroffen om horecaondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Eén van die maatregelen is de horecavoucherregeling.

Deze regeling biedt de door de coronacrisis hard geraakte (startende) horecaondernemers ondersteuning. De ondernemer kan een voucher aanvragen die recht geeft op een persoonlijk gesprek met het onafhankelijke adviesbureau HorecaAdviesBureau.nl(externe link) Op basis van het gesprek formuleert het bureau een op maat gemaakte bedrijfsscan. Hierin worden de toekomstmogelijkheden van de onderneming in kaart gebracht.

Voor wie is de regeling? 

Alle horecaondernemers kunnen zich aanmelden voor de voucherregeling, ook startende ondernemers. Er worden vijftien vouchers beschikbaar gesteld, die verdeeld worden op volgorde van binnenkomst van de aanvraag.

Hoe gaat het in zijn werk?

De ondernemer meldt zich aan bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat de contactgegevens bij het (onafhankelijke) adviesbureau HorecaAdviesBureau.nl(externe link) terecht komen. Dit adviesbureau neemt binnen 1 werkdag contact op om een keukentafelgesprek in te plannen. De gesprekspunten zijn onder andere "hoe staat mijn zaak ervoor?" en "welke kansen zijn er?".

Met de informatie uit dat gesprek en eventuele aanvullende gegevens wordt door het adviesbureau een bedrijfsscan op maat uitgevoerd om het toekomstperspectief van het bedrijf in kaart te brengen. De uitkomst van de bedrijfsscan en de daarbij behorende oplossingen of alternatieven worden door het adviesbureau met de ondernemer besproken. De kosten van het bovenstaande traject zijn voor rekening van de gemeente.

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen met jouw contactgegevens (naam, naam onderneming, telefoonnummer) naar bbz@kerkrade.nl

Vragen

Voor eventuele vragen over de horecavoucher kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar bbz@kerkrade.nl met als onderwerp 'vragen horecavoucher'.