Als inwoner of ondernemer kunt u ons vast vertellen waarom het fijn leven, wonen en werken is in onze gemeente. Maar u zult ons zonder twijfel ook kunnen vertellen wat er hier en daar beter kan. Het meedenken over ontwikkelingen in uw straat of wijk, of in de stad als geheel, wordt ook wel ‘participatie genoemd.

De gemeenteraad van Kerkrade is heel benieuwd hoe u denkt over participatie. Wilt u graag meedenken of doet u dit misschien al lang? Waar wilt u over meedenken? En welke tips heeft u voor de gemeente als het gaat om participatie?

Vragenlijst ‘Kerkrade aan het woord’

De gemeenteraad van Kerkrade heeft het bureau Top Onderzoek de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners van Kerkrade denken over participatie. Top Onderzoek heeft hiervoor in overleg met de gemeenteraad een vragenlijst opgesteld. De antwoorden op deze vragen geven de gemeenteraad inzicht in wat u belangrijk vindt. Met deze informatie gaat de gemeenteraad vervolgens aan de slag om een participatiebeleid op te stellen.

Laat van u horen!

Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter de gemeenteraad keuzes kan maken als het gaat om participatie in de gemeente Kerkrade. Laat dus van u horen!

Via onderstaande button kunt u de vragenlijst invullen. Het is een korte vragenlijst. U bent er dus niet veel tijd mee kwijt. U kunt de vragenlijst de hele maand oktober invullen.

Vragenlijst Kerkrade aan het woord

Namens de gemeenteraad van Kerkrade. Bedankt dat u van zich laat horen!