De Parkstadgemeenten hebben samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) een plan gemaakt waarin staat welke maatregelen zij nemen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit plan heet de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Parkstad. Het wordt steeds droger en warmer en regenbuien worden heftiger.  We krijgen er allemaal mee te maken.  Klimaatverandering raakt onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, de landbouw, de natuur en onze economie. 

Aanpassen aan klimaatverandering, met een ander woord: klimaatadaptatie, is een grote opgave. Hoe gaan wij hier in Parkstad Limburg mee om? Hoe richten we onze straten, parken en tuinen zo in dat we hier ook in de toekomst veilig en gezond kunnen blijven wonen, werken en ontspannen? 

Op basis van de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg wordt hiervoor elk jaar opnieuw een plan van aanpak gemaakt. Want alleen door ons aan te passen, kunnen we overlast en schade door extreem weer zo klein mogelijk houden

Lees het originele bericht op de website van Parkstad Limburg