We hebben de afgelopen drie maanden hard gewerkt aan het Old Hickoryplein. Er zijn nieuwe straatstenen, nieuwe lantaarns en nieuwe bomen en struiken gekomen. Sinds zaterdag 11 maart is het nieuwe plein weer open. 

De werkzaamheden zijn nu bijna klaar en het resultaat mag er zijn!  De komende periode wordt er nog meer groen geplant. Dat was deze week niet mogelijk vanwege het weer. 

Gemeente en omwonenden hebben samen gekeken naar de aanpak van het plein

De belangrijkste reden om het Old Hickoryplein aan te pakken, was om er een veiligere en prettigere omgeving van te maken. Dit was een wens van de mensen die aan het plein wonen. Samen met hen hebben we daarom gekeken hoe we het plein anders konden inrichten om dit voor elkaar te krijgen. 

Prettiger, veiliger én groener

Naast prettiger en veiliger, wilden we het Old Hickoryplein ook meteen groener maken. Dit hebben we meegenomen in de plannen. We hebben voorbeelden getekend van hoe het plein zou kunnen worden. Deze hebben we gebruikt om samen met de buurtbewoners de details af te stemmen, zoals het soort bomen dat er zou komen. 

Het plein ziet er nu heel anders uit

Het plein is helemaal veranderd: er liggen nieuwe straatstenen en om het plein staan bomen. Ook hebben we alle straatlantaarns vervangen. Rond het plein lopen voetpaden. Eén ding is niet veranderd: er zijn nog steeds evenveel parkeerplaatsen.

Wethouder Alexander Geers (Openbare Ruimte) is blij met het nieuwe plein: “Dit is het resultaat van een lange periode van voorbereiding van de gemeente en de buurtbewoners. Het plein heeft nu een enorme opfrisbeurt gekregen. De nieuwe inrichting zorgt voor meer sociale veiligheid. Ook zorgt het voor een vergroening van de buurt.”

U kunt weer gratis parkeren op het plein

Nu het Old Hickoryplein weer open is, kan iedereen hier weer gratis parkeren. U kunt daarom niet langer meer gratis parkeren langs de Stationsstraat en de Caspar Sprokelstraat.

Overzichtsfoto van het nieuwe Old Hickoryplein met op de achtergrond het voormalig LTS-gebouw. De parkeervakken van zwarte stenen liggen naast elkaar. De rijweg is met rode stenen aangelegd. Rond het plein loopt een stoep. In het midden en rond het plein staan jonge bomen.