Voor Het Martin Buber, een nieuwe middelbare school in Kerkrade, is een cruciale tijd aangebroken. De eindsprint is ingezet en krijgt vorm in de Maand van Het Martin Buber.

Met nog enkele weken te gaan, moeten nog zo’n 150 ouderverklaringen worden binnen gehaald. Alleen dan kan de gemeente een aanvraag doen voor de school bij het Ministerie van Onderwijs. Het is dus echt Nu of Nooit!

Er is een rotsvast vertrouwen dat het aantal wordt gehaald, maar de gemeente doet nogmaals een groot beroep op de ouders waarvan kinderen op 1 november 2021 10, 11 of 12 jaar zijn, om voor 15 oktober de ouderverklaring in te vullen.

We hebben echt elke verklaring nodig!  Want als het aantal van 665 voor 15 oktober niet wordt gehaald, dan valt het doek. Dan krijgt Kerkrade geen volwaardig voortgezet onderwijs in de stad. En daar hebben de kinderen en de stad Kerkrade wel recht op, vinden verantwoordelijk wethouder Jo Schlangen en burgemeester Petra Dassen-Housen. Bekijk hieronder hun oproep:

 

Maand van Het Martin Buber

Van maandag 6 september tot en met donderdag 30 september is de Maand van Het Martin Buber. Tijdens deze maand wordt alles uit de kast gehaald om aandacht te vragen voor de nieuwe school en de ouderverklaringen die nog nodig zijn. Zo zullen enkele leden van de kinderraad vlogs gaan opnemen als razende reporter, is er een posteractie met medewerking van de Kerkraadse kunstenares Miriam Vleugels, is het Martin Buber Team overal aanwezig in de stad, vinden er infobijeenkomsten plaats, maken we gebruik van spandoeken en helpen ook raads- en commissieleden mee om zoveel mogelijk aandacht te vragen.

En zo zijn er nog talloze acties en activiteiten.

Het Martin Buber

Het onderwijsconcept van Het Martin Buber is uniek te noemen. Ieder kind krijgt de ruimte om zijn talenten te ontdekken en zijn potentieel te ontwikkelen. Er wordt een rijke, gevarieerde omgeving geboden waarin zij zich kunnen oriënteren op hun toekomst.

Dat gebeurt in het fysieke gebouw, maar ook daarbuiten, met hotspots in de verschillende wijken van de stad, bijvoorbeeld op het gebied van sport, toneel, zorg en welzijn, natuur, techniek of muziek. Kernzaken zijn karakterontwikkeling, burgerschap, kritisch denken, creativiteit en samenwerking.

Het concept is niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin. Het Martin Buber stuurt vooral op zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, omdat daarmee het fundament wordt gelegd voor hun verdere leven en hun toekomst.

Welke ouders kunnen de verklaring invullen?

Niet alleen ouders van kinderen in Kerkrade kunnen de verklaring invullen, ook ouders die binnen een straal van 15 km rond Kerkrade wonen, hebben de mogelijkheid om hun 10, 11 of 12-jarig kind te registreren. Het invullen van de verklaring verplicht ouders verder tot niets, maar het bepaalt wel de toekomst van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade.  

Voor alle info over het invullen van de ouderverklaring kan men terecht op de website van Het Martin Buber