Wat is Hennep Aanpak Parkstad?

Hennep Aanpak Parkstad is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs. Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd. Ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Criminelen schuwen bedreiging en geweld niet. De ondermijning van onze samenleving door deze criminelen accepteren wij niet.

Wat is de juridische basis van deze controles?

We toetsen of de bedrijfsgebouwen in gebruik zijn volgens het bestemmingplan. Bij het toepassen van dit bestuurlijk instrument hoeft er geen sprake te zijn van een concrete verdenking van criminele activiteiten om een pand te controleren. Dit in tegenstelling tot een controle die door de politie wordt uitgevoerd. Een huiszoekingsbevel is daarom niet nodig. Pandeigenaren en –gebruikers zijn verplicht aan de controles mee te werken. Als eigenaren zich blijven verzetten tegen controles zullen we ons met de politie toegang tot het pand verschaffen.

Hoe is het project ingericht?

De controles worden uitgevoerd door een team gemeentelijke toezichthouders, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen niet alleen bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden door de gemeente als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen, maar kan er ook strafrechtelijk worden ingegrepen. Als er andere zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, dan wordt dit gerapporteerd. 

Waar worden de controles uitgevoerd?

Het project is in 2019 gestart in Heerlen en Kerkrade. Vanaf 1 september 2020 zijn ook de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal aangesloten. Uitgangspunt is dat alle bedrijfsmatige panden in Parkstad waar redelijkerwijs een grote hennepplantage of drugslab kan worden ingericht, worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of een pand op een industrieterrein, in een winkelgebied of woonwijk ligt.

Hoe past het project binnen het beleid van gemeente Kerkrade?

De gemeente Kerkrade hanteert een streng beleid tegen drugs. De aanwezigheid van verdovende middelen heeft een grote impact op inwoners, ondernemers en bezoekers. De openbare orde en veiligheid is in het geding. Daarom heeft de gemeente duidelijke regels met betrekking tot de aanwezigheid van drugs in woningen en lokalen. Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in bijvoorbeeld een woning, loods, bedrijf of garagebox, kan deze gesloten worden. Meer over de drugsaanpak van de gemeente Kerkrade leest u hier: https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Kerkrade/CVDR607769.html(externe link)

Wilt u op de hoogte blijven?

Voor informatie over de voortgang van Hennep Aanpak Parkstad kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Laat via een mail aan Hennepaanpakparkstad@heerlen.nl weten dat u de nieuwsbrief wil krijgen. Vermeld in deze mail uw voor- en achternaam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wil ontvangen.