De GGD Zuid-Limburg start een online onderzoek naar langdurige gevolgen na een coronabesmetting. 

Ongeveer 60.000 volwassen inwoners van Zuid-Limburg die in het afgelopen jaar een coronatest hebben gedaan in een teststraat van de GGD worden de komende weken uitgenodigd voor dit onderzoek. Dit onderzoek is opgezet om meer zicht te krijgen op de gevolgen van een coronabesmetting. Om het beloop van langdurige klachten en andere gevolgen in kaart te brengen, worden mensen uitgenodigd om na een tijdje een vervolgvragenlijst in te vullen.

In het onderzoek worden ook burgers meegenomen met een negatieve coronatest. Hiermee wordt gekeken welke langdurige klachten daadwerkelijk door corona worden veroorzaakt. Kennis hierover is heel belangrijk om langdurige coronaklachten te begrijpen en zo verder te komen bij de zoektocht naar de beste ondersteuning voor burgers met langdurige coronaklachten. 

Iedereen die in de periode vanaf 1 juni 2020 een coronatest heeft gedaan in een teststraat van de GGD en woonachtig is in Zuid-Limburg kan een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek. Ook genodigden die geen corona hebben gehad of nu geen klachten (meer) hebben na een coronabesmetting worden uitdrukkelijk opgeroepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van de GGD