De gezinskaarten van 1917 tot 1940 zijn uit de studiezaal verwijderd omdat ze gegevens bevatten over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge privacyregels gelden.

Archiefinstellingen stelden gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter vastgesteld dat kaarten bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden.

Het is voor het Gemeentearchief niet of nauwelijks mogelijk om uit te zoeken welke gezinskaarten gegevens bevatten van nog levende personen. Daarom nemen wij deze maatregel. Wij lopen daarmee vooruit op een formeel besluit tot beperking van de openbaarheid van de gezinskaarten.