Gezamenlijke jubilarissenviering Klankstadfederatie Kerkrade

Sinds 2010 organiseert de gemeente Kerkrade jaarlijks de jubilarissenviering in samenwerking met de Klankstadfederatie. De Kerkraadse federatie is de koepel waarin alle Kerkraadse muziekverenigingen, harmonie, fanfare, fluit- en tamboerkorps, symfonie-, accordeon- en mandolineorkest en de zangkoren samenwerken.

Tijdens deze feestelijke avond werden de jubilarissen van de verenigingen in het zonnetje gezet. Op 3 maart jl.  zijn 47 jubilarissen van het jaar 2022 gehuldigd in ’t Westhoes; 25 x 25 jaar, 10 x 40 jaar, 9 x 50 jaar en 3 x 60 jaar. Bij elkaar geteld 1655 verenigingsjaren. Al die jaren trouw aan de muziek, de verenigingen en aan Kerkrade Klankstad.

Jubilarissen 2022
Jubilarissen 2022

Deze jubilarissenavond was tevens de laatste voor Toon Peerboom als voorzitter van de Klankstadfederatie. In de 15 jaar als voorzitter heeft Toon de Federatie ‘hervormd’. Andere doelstelling, passend bij de behoeften in de huidige tijd. Onder zijn voorzitterschap is sinds 2020 één Klankstadferatie tot stand gekomen waarbij alle muziekgezelschappen bij zijn aangesloten, vocaal en instrumentaal. Vanwege zijn inzet heeft het bestuur van de Klankstadfederatie Kerkrade aan haar leden voorgesteld om Toon tot Ere-voorzitter te benoemen. Hiermee hebben alle leden ingestemd. Op 9 maart heeft hij na 15 jaar de voorzittershamer overgedragen aan André Krings.

De heer Peerboom en wethouder Jo Schlangen
Foto jubilarissen van 2022 d.d. 3 maart en wethouder Schlangen bedankt Toon Peerboom voor zijn inzet als voorzitter en de fijne samenwerking.