SBO Arcadia en SO/VSO St. Jan Baptist uit Kerkrade zijn gestart met naschoolse sportactiviteiten. De scholen worden hierbij ondersteund door de regioconsulent van Iedereen Kan Sporten Parkstad. Basketbal is de eerste sport waar leerlingen aan kunnen deelnemen. De lessen staan onder leiding van basketbalclub Titans uit Kerkrade. Vanaf 8, 10 en 21 maart wordt het sportaanbod uitgebreid met respectievelijk weerbaarheidstrainingen (judo en zelfverdediging), dans en sport- en spel. Bijzonder in Beweging en Only Friends geven de lessen.

Uit enquêtes die Arcadia en St. Jan Baptist onder de ouders hebben gehouden blijkt grote behoefte aan de naschoolse sportactiviteiten. Deelname aan de sporten gebeurt op vrijwillige basis. De leerlingen hebben een maand de gelegenheid om gratis uit te proberen of een sport bij hem/haar past. Daarna wordt er contributie in rekening gebracht. Voor het vervoer moet vanaf het begin worden betaald. Het Jeugdfonds Sport Limburg betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Overigens zijn kinderen van andere speciaal onderwijsscholen van harte welkom bij de naschoolse sportlessen.

Vervoer goed geregeld

Onderwijswethouder Jo Schlangen: “Mijn complimenten voor de samenwerkende partijen die erin zijn geslaagd een gevarieerd sportaanbod samen te stellen. Het bijzondere van deze samenwerking is dat er vervoer terug naar huis is georganiseerd, met uitzondering van basketbal op de late vrijdagmiddag. Ouders hoeven zich dus niet in alle bochten te wringen om hun kinderen te laten sporten, nu het vervoer goed is geregeld. De naschoolse sportactiviteiten sluiten verder perfect aan bij het gedachtegoed van Vie - Leven in beweging, dat is mooi meegenomen.” 

Ze passen ook bij de ambities van het Sportakkoord Kerkrade om kinderen met een beperking én hun ouders te ondersteunen richting sport en bewegen. Want dat is voor kinderen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Ze moeten voldoende kunnen bewegen en kennis maken met een breed sportaanbod. Het ultieme doel is om hen uiteindelijk, voor wie dat mogelijk is, door te laten stromen naar reguliere sportverenigingen.