Gemeente Kerkrade heeft gisteren het convenant voor verantwoorde natuursteenproductie ondertekend. Het convenant, genaamd 'Initiatief TruStone', is een gezamenlijke inspanning van de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector, overheden, organisaties en vakbonden om misstanden in de natuursteenindustrie aan te pakken.

Wethouder René van Drunen (duurzaamheid) benadrukt het belang van deze stap: "Duurzaamheid is voor onze gemeente van essentieel belang. Door dit convenant te ondertekenen, dragen we bij aan een eerlijke en duurzame toeleveringsketen voor natuursteen. Daarnaast dragen we hiermee actief bij aan het tegengaan van slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. We streven ernaar om niet alleen goede kwaliteit te leveren, maar ook om ethisch verantwoord te handelen bij elk project dat we uitvoeren. Zo werken we samen aan ’t Kirchroa va Mörje."

Het convenant vraagt gemeenten om voorwaarden ten aanzien van natuursteen op te nemen in hun aanbestedingen of contracten met aannemers. Zo werkt Kerkrade aan een betere wereld voor mens en milieu.