De gemeente Aken wil het bestemmingsplan wijzigen met een aanwijzing van locaties, waarin het plaatsen van windmolens de prioriteit krijgt.

Dit zijn niet alleen locaties waar al windmolens staan, maar ook nieuwe gebieden voor de ontwikkeling van verdere windparken. Deze gebieden vindt u op de website van de gemeente Aken.

De gemeente Aken organiseert een openbare hoorzitting. Ook organiseert zij op verschillende data spreekuren waarin burgers hun mening kunnen geven over de plannen. Op de website van de gemeente Aken ziet u waar en wanneer de hoorzitting en de spreekuren plaatsvinden. Inwoners van gemeente Kerkrade die hun bedenkingen willen uiten of meer informatie wensen, kunnen deze hoorzitting en/of spreekuren bezoeken.

Uiteraard zetten de betreffende Parkstad-gemeenten gezamenlijk in op een constructieve dialoog met de gemeente Aken.