In Kerkrade zijn zes gemeenschapshuizen. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, worden activiteiten georganiseerd en kunnen inwoners terecht met vragen en voor ondersteuning. Maar wat vindt u eigenlijk van deze gemeenschapshuizen?

De gemeente wil ervoor te zorgen dat deze gemeenschapshuizen van waarde zijn en blijven voor de inwoners. Daarom willen we graag weten of u wel eens een gemeenschapshuis bezoekt. Maar ook wat u vindt van de plek, de activiteiten en de bereikbaarheid van de gemeenschapshuizen. Via een digitale vragenlijst kunt u uw mening met ons delen. Denkt u met ons mee?

Ga direct naar de vragenlijst(externe link).

Om welke gemeenschapshuizen gaat het?

  • Sjtaaterhoes, Schaesbergerstraat 27
  • Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3
  • Catharinahoes, Lambertistraat 12
  • ’t Patronaat, Ursulastraat 232
  • Socio-Project, Terbruggen 16
  • ’t Westhoes, Anemonenstraat 16

De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken wij om het beleid over de gemeenschapshuizen aan te passen.