Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn 3 verschillende kaarten:

  • Bestuurderskaart: Heeft u problemen bij het lopen en rijdt u nog zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen.
  • Passagierskaart: Heeft u problemen bij het lopen en bent u daarbij constant afhankelijk van degene die u vervoert? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen
  • Instellingenkaart: Zorginstellingen kunnen een algemene gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen..

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

De gehandicaptenparkeerkaart wordt ook wel gpk genoemd.

Hoe werkt het?

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De kaart staat niet op kenteken.
  • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een onafhankelijk medisch adviseur uw beperkingen. de gemeente bepaalt welke medisch adviseur het onderzoek zal uitvoeren.

Kom ik in aanmerking?

Bent u permanent rolstoel gebonden? Dan komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Bent u niet permanent rolstoel gebonden of heeft u een andere aandoening of een ernstige beperking? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Maak voor u een aanvraag indient eerst zelf de inschatting of u voor een gehandicaptenparkeerkaart in aanmerking komt.

Dit kunt u doen door het (pdf, 217KB) te doorlopen. Dit schema is gemaakt om u te helpen bij uw beslissing, u kunt aan dit schema geen rechten ontlenen.

Twijfelt u nog? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0 45.

Wat moet ik doen?

Wanneer u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Dit kan op drie manieren:

Online aanvragen

U logt in met uw DigiD of burgerservicenummer. Betalen doet u met iDEAL. Per e-mail krijgt u direct een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat wat de vervolgstappen zijn.

Is de geldigheidstermijn van de GPK verlopen? Dan vraagt u een GPK verlenging aan. Dit is ook van toepassing als de GPK eerder door een andere gemeente aan u werd toegekend.

Aanvraagformulier downloaden

Het (pdf, 341KB) voor een eerste aanvraag of voor een verlenging het (pdf, 350KB) printen en afgeven bij het Burgerplein van het Stadskantoor. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken. U betaalt bij de aanvraag. Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

Telefonisch aanvragen

Het aanvraagformulier telefonisch aanvragen via 14 045. Geef daarbij aan of het om een eerste aanvraag gaat of een verlenging. Het formulier invullen en inleveren bij het Burgerplein van het Stadskantoor. Hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken. U betaalt bij de aanvraag. Met PIN betalen heeft onze voorkeur.

Voor de GPK heeft u 1 recente pasfoto nodig die voldoet aan de eisen van de overheid (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)

Let op: als u een formulier via de post terugstuurt, nemen wij het niet in behandeling! Wij nemen een aanvraagformulier alleen in behandeling als u het brengt en betaalt via het Burgerplein of online heeft betaald via iDEAL.

Wat kost het?

Aan een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden.

Deze kosten betaalt u voor het onderzoek dat gedaan wordt om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Ook wanneer uw aanvraag op basis van dit onderzoek wordt afgewezen, dient u deze kosten te betalen. Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u het vooraf betaalde bedrag niet terug.

De aanvraag van een bestuurderskaart of passagierskaart kost € 97,95 (tarief 2024).

De aanvraag voor verlenging van een bestuurders- of passagierskaart kost € 37,05 (tarief 2024).

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.