Als het aan het college van Kerkrade ligt, betalen ondernemers in Kerkrade over 2021 wederom geen precario- en reclamebelasting. Dat is het advies dat het college aan de gemeenteraad zal gaan geven in een raadsvoorstel dat op korte termijn zal worden opgemaakt.

Eerder werd reeds besloten om over 2020 de  precario voor horeca-ondernemers met een terras in 2 fases te verlagen naar € 0,-. Medio 2021 zou de gemeente de situatie opnieuw beoordelen.

“Ook al worden er nu stapsgewijs maatregelen versoepeld, veel ondernemers hebben het door corona nog steeds erg zwaar. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om hen opnieuw tegemoet te komen”, aldus wethouders Bert Bejas (Financiën) en Huub Wiermans (Centrummanagement).”