De gemeente Kerkrade wilt het cultuurbeleid van de gemeente gaan aanpassen in een nieuwe beleidsnota cultuur. En wil daarover graag met de inwoners van de stad in gesprek tijdens 6 verschillende stadsgesprekken. Het eerste gesprek vindt plaats op 22 mei om 19.30 uur in ’t Westhoes.

Ieder gesprek heeft een ander onderwerp. Het eerste stadsgesprek betreft de muziekverenigingen van Kerkrade. Alle muziekverenigingen van Kerkrade hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het gesprek.

Aanmelden
Naast de muziekverenigingen zijn natuurlijk ook alle andere inwoners van Kerkrade van harte welkom bij het gesprek. Wel is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden voor dit gesprek. Dit kan via het e-mailadres cultuurnota@kerkrade.nl

Volgende gesprekken
Ook in juni vindt er nog een stadsgesprek plaats. De overige gesprekken zullen na de zomervakantie plaatsvinden. In deze gesprekken zullen de volgende onderwerpen aanbod komen.

* Immaterieel erfgoed verenigingen
* Podium verenigingen
* Evenementen en festivals
* Cultuureducatie
* Innovatie, vernieuwing en broedplaatsen