De Regeling WTS juli 2021(externe link) geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken.

De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Schade kan tot en met 15 december 2021 gemeld worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link)

Omzetderving door ondernemers valt tot nu toe niet onder de Wts. Het kabinet heeft toegezegd hierover met de regio en de ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden nu plaats. 

Meer zicht op geleden omzetschade

In het kader van deze gesprekken is het voor de brancheorganisaties en het Rijk van belang om meer zicht te krijgen op het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden, en de totale (geschatte) omvang van de geleden omzetschade. 

Hiervoor is het format omzetderving waterschade(externe link) opgesteld.

Om de gesprekken over een mogelijke regeling voor omzetcompensatie te ondersteunen vraagt MKB Limburg(externe link) ondernemers om dit formulier in te vullen en uiterlijk woensdag 22 september te mailen aan format_omzetderving@prvlimburg.nl

Uw input is van grote waarde!

Lees het bericht met de oproep op de website van MKB Limburg(externe link)