Op het Dr. Ackensplein is een ondergrondse papiercontainer geplaatst. Hij staat naast de containers voor restafval en glas die er al stonden.

De container is er gekomen omdat omwonenden aangaven dat zij een extra papiercontainer misten in de omgeving van de Ursulastraat. Hier stonden vroeger drie ondergrondse containers voor glas, papier en textiel. Maar deze zijn weggehaald toen er gebouwd ging worden op het SUPERLOCAL-gebied. De papiercontainer op het Dr. Ackensplein vervangt daarom nu de container die eerst aan de Ursulastraat stond. U kunt hier dus nu ook uw papier en karton naartoe brengen.

Zet het papier niet naast de container

Komt u bij de container en ziet u dat deze vol is? Breng uw papier en karton dan naar een andere papiercontainer in de buurt. Bijvoorbeeld naar de ondergrondse containers op het Josephinaplein en het Maria Gorettiplein Of de bovengrondse containers die bij voetbalvereniging KVC Oranje in de Voorterstraat staan.

U kunt het papier ook weer mee naar huis nemen. Maar zet het niet naast de container. Dat ziet er niet netjes uit. Ook kan het papier wegwaaien en als zwerfafval overal in de buurt terechtkomen. 

Overzicht ondergrondse containers Rd4

Drie ondergrondse containers v.l.n.r. voor glas, restafval en papier. Op de achtergrond laagbouwflats